Versol incasso.

De doelstelling is helder. Uw factuur wordt niet betaald. Versol incasso verzorgt namens haar opdrachtgevers het incassotraject. De incassant van Versol incasso komt bij u langs om inzicht te krijgen in de situatie. Samen met u wordt een incassoplan opgesteld. U kent uw klant immers het beste en heeft wellicht een goed beeld van de aanpak die werkt.

De 'standaard' procedure:
Versol incasso stuurt eerst een herinneringsbrief met daarin vermeld het openstaande bedrag, vermeerderd met de aanmaningskosten van de opdrachtgever. In deze brief wordt ook de wettelijke rente vermeld die voor de opdrachtgever is. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal Versol incasso in overleg met u het vervolgplan opstellen, zodat de debiteur alsnog gestimuleerd wordt tot betaling. Wij gaan hierin verder dan andere incassobureaus.

De 'juridische' procedure:
De vriendelijke incassoprocedure stopt en gaat over in een juridische procedure. Een deurwaarder zal een dagvaarding aan de debiteur overhandigen. In deze dagvaarding staat wanneer partijen zullen moeten verschijnen bij de kantonrechter. Alle kosten zullen eveneens op de debiteur worden verhaald. De kosten van een juridische procedure kunnen al snel oplopen tot ca. € 1.500,-. Versol incasso ondersteunt haar klanten ook tijdens een juridische procedure.

Communicatie:
Incassotrajecten worden veelal opgestart omdat debiteuren nalaten de status van de factuur te communiceren. Komen zij uit eigen beweging met een betalingsvoorstel dan hoeft er vrijwel nooit een incassotraject gestart te worden. Versol incasso maakt door haar werkwijze snel inzichtelijk waar de knelpunten zitten en met haar mentaliteit voor een passende oplossing zorgen, die zowel bevredigend is voor u als voor de debiteur.