Versol tarieven.

Wij hebben de mogelijkheid een jaarcontract aan te bieden voor € 450,- per kalenderjaar. Voor debiteurenbeheer wordt € 45,- als uurtarief gehanteerd. Tenzij anders is overeengekomen. In zaken waarbij Versol incasso een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de administratie verwerkt, is de opdracht-gever een dossiervergoeding van € 40,- verschuldigd. De kosten van de incassodienst worden in rekening gebracht bij de debiteur, de opdrachtgever heeft bij een succes incasso dus géén kosten. Mocht een incasso niet invorderbaar zijn en wilt u stoppen met het incassotraject, dan betaalt u als opdrachtgever revocatiekosten van € 50,-.

Incassotarief:
De grondslag voor de berekening van de incasso– en administratiekosten zijn: alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan: alle betaalde bedragen die aan de eisende partij worden voldaan. De betalingen kunnen rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarders, of aan het incassobureau zijn voldaan. Vereiste is dat de betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot de incassowerkzaamheden. Met het begrip ‘betaling’ wordt bedoeld: een gedane prestatie die overeenkomt met de vordering die de eisende partij bij de debiteur heeft neergelegd.

Incassotarieven over de vordering in euro.

€ 0,- tot € 2.500,- 15% met een minimum van € 40,-
Over het meerdere tot € 5.000,- 10%
Over het meerdere tot € 10.000,- 5%
Over het meerdere tot € 190.000,- 1%
Over het meerdere tot € ......... 0,5% met een maximum van
€ 6775,-

Rekenvoorbeeld:

Incassobedrag € 5.000,-
Invorderingskosten € 625,-
(eerste € 2.500,- 15% = € 375,- tweede € 2.500,- = € 250,-)
BTW 21% € 131,30
Totaalbedrag € 5.756,30
Opdrachtgever ontvangt € 5.000,- (plus eventuele wettelijke rente)
Versol ontvangt € 756,30

Bij detachering wordt € 45,- per uur in rekening gebracht exclusief verblijf of reiskosten. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.